Jan Jozef Lambert van Hoof

Voortrekker en verzetsman

7 aug 1922 - 19 sept 1944 te Nijmegen. 

 

De tweede wereldoorlog begon op 10 mei 1940. Op 2 april 1941 werd scouting verboden. Velen trokken zich hier niets van aan en gingen illegaal verder op geheime plaatsen.

 Jan van Hoof was 17 jaar en enthousiast verkenner bij de Petrus Canisiusstam. Hij stond op het punt om als Voortrekkersgast toe te treden bij de stam, dit betekende dat het spelen van het spel voorbij was en het dienen van de beweging en de gemeenschap zou beginnen. Jan werd voortrekker onder het geluid van motoren van bommenwerpers.

Veel Voortrekkers in Nederland waren ook betrokken bij het verzet tegen de Duitsers, zo ook Jan.

Het werd zijn taak om te ontdekken hoe de Duitsers voorbereidingen troffen om de bruggen op de blazen als de Geallieerden zouden komen.

17 sept 1944, die dag staat bekend als het begin van Operation Market Garden. De bedoeling was dat de Geallieerden in 2 dagen zouden doorstoten van België via de Waalbrug naar de Arnhemse Rijnbrug om dan vanuit daar Duitsland te overwinnen. Maar zoals bekend nu; dit was 1 brug te ver.

Wat gebeurde er?

Op die betreffende zondagochtend landde ten zuiden van Nijmegen, Generaal Gavins 82ste US Airborne Division per parachute of zweefvliegtuig.

De eerste uren waren erg chaotisch en was er weinig verzet van de Duitsers, deze waren te verrast. Het hoofdkwartier werd gevestigd in Hotel Sionshof in de bossen tussen Nijmegen en Groesbeek. Het Nederlandse verzet nam contact op met de geallieerden en verschafte informatie en gidsen. De weg wijzen door de bossen nam te veel tijd in beslag, waardoor de gehele operatie in het honderd liep. De Duitsers waren ondertussen bekomen van de verrassing en begonnen aan de verdediging.

Een van de gidsen was Jan van Hoof met alle informatie over de Waalbrug. In de stad, nabij de bruggen ontstonden zware huis aan huis gevechten. Tijdens deze gevechten is het Jan gelukt om de verkeersbrug op te kruipen. Hij heeft daar de kabels die naar de springlading leidden doorgeknipt. Niemand zag hem dat doen, niemand zal ook op deze eenzame figuur hebben gelet. Even later ontmoette hij zijn zus en zijn ouders. Het enige wat hij vermelde was "De brug is gered". 

Daarop kreeg Jan de opdracht om een collone Britse gevechtswagens met Amerikaanse paras te gidsen naar het Hoofdpostkantoor tussen de spoorbrug en de verkeersbrug. Jan reed mee op kop in een humber. Toen gebeurde er iets dat tot nu toe onverklaarbaar is gebleven.

De humber met Jan erin verdween in een zijstraat die naar de spoorbrug leidde. Met hoge snelheid bereikte de humber de Nieuwe Markt op slechts 300 meter van de spoorbrug. Toen opeens het vuur werd geopend. De Humber kreeg een voltreffer en vloog in brand. Jan werd uit de Humberr geslingerd en lag op straat. Hier werd hij door de Duitsers door het hoofd geschoten.

Toen de Duiters inzagen dat ze hun positie zouden verliezen en de brug niet langer konden houden, stelden zij het ontstekingsmechanisme in werking om de brug te laten ontploffen, maar er gebeurde niets. De Amerikanen en Britten namen de brug onbeschadigd over.

 In Nijmegen zijn er drie monumenten die herinneren aan Jan van Hoof, waaronder een op de brug waar  Jan geacht wordt de kabels te hebben doorgeknipt. Hier staat een gedenkssteen met de tekst "Aan Jan  van Hoof; zijn medestrijders 18-IX1945 o(ud) str(ijders) te Nijmegen."